Turvallisuus ja kestävä kehitys
  • Turvalllisuus: Asiakkaiden turvallisuus on kaikkien toimintojen lähtökohta.
  • Kestävä kehitys ja vastuullisuus: Yritys ottaa kaikessa toimintojen tuottamisen vaiheissa huomioon vaikutuksen luontoympäristöön sekä maapalloon. Toimintaperiaatteemme on ‘vähemmän on enemmän’. Toiminnoissa esim. vältetään roskaa käyttämällä kestoastioita. Mikäli roska syntyy, toimimme periaatteen ‘mitä tuon, sitä vien’ mukaan. Lajitelaan ja kierrettään roskat. Metsissä käytetään ennen kaikkea olemassa olevia polkuja ja taukopaikkoja. Elintarvikkeet valitaan kestävällä tavalla eli suositaan luomu- ja lähiruokia sekä Reilun kaupaan tuotteita.
  • Paikallisuus: Yritys käyttää lähialueiden mahdollisuuksia ja tekee yhteistyötä paikallisten tuottajien ja yrittäjien kanssa.
  • Luontosuhde: Ihminen on osa luontoa ja toiminnoissa pyritään vahvistamaan alkuperäistä luontosuhdetta luontoelämyksiin pohjautuvuilla palvleuilla.
  • Ammattimaisuus ja laatu ovat toimintojen perusta.