Koska sieltä ollaan kotoisin!

Teknologinen kehitys, tietotulva, melu, työelämän vaatimukset, arjen ylikuormitukset ja kaupungistuminen, – niihin me emme ole vielä pystyneet sopeutumaan ja ne aiheuttavat meille jatkuvaa stressiä. Oleskelu puhtaissa, jopa steriileissä sisätiloissa on lisännyt sydän- ja verensuonitauteja, ylipainoa, diabetesta, astmaa ja allergioita. On myös huomattu, että ihmisten sisätiloihin siirtymisen myötä ahdistuneisuus ja masennus ovat lisääntyneet. Nuorten silmätkään eivät pysty enää kehittymään aurinkovalon puutteen vuoksi, joten nuorten likinäköisyys on yleistymässä koko maailmassa.

Ihminen on viettänyt 99,7 prosenttia evoluutiosta luonnossa. Meidän keho ja meidän aivot ovat sopeutuneet luontoympäristöön. Ei siis ole ihme, että luonto vaikuttaa niin myönteisesti meidän vointiimme. Olemme kotoisin luonnosta!

Jo 10 minuutin kävely luonnossa laskee meidän verenpainettamme. 20 minuutin jälkeen mieliala kohenee, yhden tunnin jälkeen meidän tarkkavaisuutemme lisääntyy, kaksi tuntia luontoa elvyttää elimistömme puolustusmekanismeja ja viiden tunnin jälkeen positiiviset tunteet lisääntyvät. Kolmen päivän retken jälkeen luonnon hyvinvointivaikutus näkyy jopa syöpää ehkäisevien solun sisäisten proteiinien lisääntymisenä sekä veren sokeriarvojen tasaantumisena, puhumattakaan mielialan parantumisesta.

Mitä pidempään olemme luonnossa, sitä pidempi on myös luonnon vaikutus meidän hyvinvointiimme!

Jos aikuisten oleskelu luonnossa tuottaa niin paljon myönteisiä vaikutuksia, miten luonto sitten vaikuttaa lapsiin ja nuoriin, joiden aivot ovat vasta kehittymässä! He löytävät luonnosta maailman parhaan seikkailupuistonsa ja oppimisympäristönsä. Luonnossa liikkuminen ja leikkiminen auttaa kehittämään karkea- ja hienomotoriikkaa, tasapainokykyä ja koordinaatiota sekä lisää vuorovaikutustaitoja. Luonnon bakteerikanta auttaa kehittämään tervettä vastustuskykyä ja ennaltaehkäisee allergioita. Luonnossa lasten ja nuorten itsetunto vahvistuu.

Luonnossa koemme rauhaa, elämyksiä, hämmästyksiä ja kunnioitusta. Luonnossa jokainen saa olla oma itsensä.

Luonto vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ja hyvinvointia ylläpitämällä myös silloin, kun olo tuntuu kaikinpuolin hyvältä!

Jokaisella on omia syitä käydä luonnossa ja jokaisella on oma luonnonannoksien tarve. Jokainen ei tietenkään viihdy luonnossa, mutta silloin kun luonto tuntuu olevan miellyttävä paikka, kannattaa käydä ulkona!

Ei kukaan loppujen lopuksi mene luontoon vain sen takia, että tiede sanoo sen vaikuttavan tietyllä tavalla, vaan koska se saa hänet tuntemaan tietyllä tavalla.

David Strayer